Er jeres virksomhed klar til tiden efter COVID-19?

Har I tilpasset jeres rejseindkøb til de nye vilkår?

Udnyt tiden til at gøre jer klar.

  • Er din virksomheds rejsepolitik tilpasset den nye ‘virkelighed’, når vi igen kan/skal rejse ud for at møde kunder og leverandører?
  • Kan din virksomhed opnå yderligere besparelser ved at få analyseret og optimeret leverandøraftalerne?
  • Er der rejser, der i fremtiden kan erstattes med virtuelle møder til gavn for virksomhedens økonomi og miljøet?
  • Er der behov for at opsætte nye politikker og retningslinjer for mødeplanlægning, afholdelse af events, uddannelse og træning?

Opgaverne er forskelligartede, men væsentligt er det at få analyseret fremtidens rejsebehov, politikker og indkøb, så der kan sikres en økonomisk gevinst og høj medarbejdertilfredshed.

Har I ikke ressourcer eller kompetencer, er her en løsning, der kan hjælpe jer videre.

Hvorfor skal du ansætte en medarbejder fra rejsebranchen?

Det er almindelig kendt, at Corona-pandemien har ramt rejsebranchen særdeles hårdt. Virksomhederne i rejsebranchen er svært udfordrede med en manglende omsætning og indtjening. Og mange dygtige rejsebureaumedarbejdere har som følge af krisen mistet deres arbejde.

Persongalleriet i rejsebranchen er bredt, som i de fleste virksomheder og organisationer, og jobfunktionerne er forskellige. Dog er der nogle generelle karakteristika, der kendetegner den kompetente medarbejder i rejsebranchen:

  • stor erfaring i at samarbejde på tværs i organisationen.
  • kompetent inden for kundekontakt, kundeservice og rådgivning.
  • stærk til koordinering, planlægning og prioritering.
  • er løsningsorienteret.

Der er forskellige muligheder for din virksomhed for at ansætte en ledig medarbejder fra rejsebranchen i længere eller kortere tid. Er der lige nu ikke økonomi til at fastansætte en medarbejder, så undersøg eventuelt sammen med den ledige medarbejder, om der er mulighed for en praktikplads eller et løntilskud.

Optimér jeres rejseindkøb ved at ansætte en medarbejder fra et rejsebureau

Læs her hvordan du også kunne drage stor fordel af en medarbejder fra rejsebranchens særlige kompetencer, hvis din virksomhed har et større eller mindre rejseindkøb og mødebehov.